Hem2018-12-25T21:35:25+00:00

Välkommen till Svenska Kreditföreningen

Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering.

Den har till syfte att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.

Bli medlem

Huvudsponsorer

Stora Kreditpriset 2017

Pristagare Tommy Flemström, Signr Solutions AB

Motivering:
Tommy Flemström har utvecklat ett system för säker elektronisk
signering och identifiering kopplat till smarta dokument.
Detta medför att kreditgivare och deras kunder kan göra mycket
säkra affärer i realtid.

Stora Kreditpriset 2017 går därför till Tommy Flemström, Signr Solutions AB

Aktuellt

God Jul & Gott Nytt År!

*Årsmöte 30 Januari *
Välkommen med din anmälan
Se mer i kallelsen i din mejlbox

Läs nya numret av Kreditnytt

Nr 3 Kreditnytt 2018

Så hanterar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy – Svenska Kreditföreningen

Våra senaste remisssvar ang.

Gräsrotsfinansiering

EU-förordning om tillämplig lag
för rättsverkan gentemot tredje man
av överlåtelse av fordringar

Krav på rapportering av betalningstider

”EU-direktiv om hantering
och köp av krediter samt
ianspråktagande av säkerhet.”